Ürün gamını tamamlamak ve tam entegrasyon oluşturmak için yeni finisaj tesisi inşaatı tamamlandı ve operasyona alındı