Sürdürülebilirlik

Geleceği adım adım şekillendiriyoruz

Dünya daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlerken, United Chemicals da sürdürülebilir çözümler sunmak için rolünü oynuyor. Son yıllarımızda çevre dostu kimyasallar geliştirmeye odaklandık. Kısıtlı ve yasaklı kimyasalların kullanımını bıraktık ve yenilenebilir kaynaklardan katma değerli kimyasallar geliştirmeye başladık.

- Polimerler

FOSMASOL: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin

Dünya daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlerlerken, biz de müşterilerimize daha sürdürülebilir ürünler sunmak istedik. Kimyasalların çevreye olan etkisini azaltırken, Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Yasaklı/Sınırlı Kimyasal Listeleri (MRSL) uyumlu yeni bir polimer serisi geliştirdik.

Yaş İşlentide Yeni Nesil

FOSMASOL serisi tabakhanelere yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğin bir parçası olma imkanı sunuyor. Oldukça esnek ve uyumlu olan bu yeni seri ile, müşterilerimizin giysilik, ayakkabılık, döşemelik ve kürk/süet işlentisindeki her ihtiyacını karşılayabiliriz. Çevre dostu olmak dışında, FOSMASOL serisi üretilen derinin kalitesini ve mekanik özelliklerini oldukça yükseltmektedir. Biz de müşterilerimize geleceğe doğru bir adım atmalarını ve bizimle kimyasalların çevreye olan etkisini azaltmaktaki ve daha şeffaf bir tedarik zinciri oluşturmaktaki vizyonumuzu paylaşmalarını teşvik ediyoruz.

ZDHC MRSL Uyumlu – ve fazlası

FOSMASOL ailesi ZDHC MRSL ile uyumlu olmak üzere geliştirildi. Fakat FOSMASOL gamındaki ürünler bir adım daha öteye gitti ve  Uçucu Organik Bileşenler’den uzak (VOC-free) ve REACH uyumlu oldu.

Dahası için FOSMASOL broşürünü indirin:

- Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC

United Chemicals’ın ZDHC MRSL’ye tam bağlılığı

ZDHC Ortak Yol Haritası Programı tekstil, deri ve ayakkabı sektöründe tehlikeli kimyasalların ürün yaşam döngüsüne odaklanır. Bu küresel programın amacı sanayiye çevre bilinci kazandırmak, tedarik zincirini geliştirmek ve şeffaflığı ön plana çıkarmaktır.

ZDHC’nin amacı, Kısıtlanmış Madde Üretim Listesi (MRSL) aracılığıyla tehlikeli kimyasalların yasaklanması ve kısıtlanması ile uluslararası kullanımını ortadan kaldırmaktır. ZDHC programı ile ilgili detaylı bilgiye internet sitelerinden ulaşılabilir: at https://www.roadmaptozero.com/

Ekolojik ve çevresel taahhütlerle birlikte üretimde çevre dostu ürünlere ve sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Tedarik zincirimizde yer alan ve üretimden teslimata kadar bizimle olan her şirketin de bizimle aynı ideolojiyi paylaşmasını istiyoruz.

United Chemicals ZDHC Ortak Yol Haritası Programı’na tam bağlıdır ve tabakhanelere yasaklı MRSL maddelerini kullanmamaları için destek olmaktadır. ZDHC MRSL uyumumuz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

- REACH Mevzuatı

REACH Avrupa Birliği’nin bir mevzuatıdır. Kimyasallardan dolayı oluşabilecek risklerden insan sağlını korumayı geliştirmek ve çevreyi korumak adına yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’ne kimyasalların imalatı ve ithalatı için geçerlidir ve üreticilerin, ithalatçıların ve müşterilerin ithal edilen ürünlerin sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin farkında olmalarını gerektirir.

United Chemicals olarak, faaliyetlerimizi REACH mevzuatı ve yönergeleri ile uyumlu hale getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerimizi REACH mevzuatına uygun olarak kaydederiz ve yalnızca REACH sertifikası olan tedarikçiler ile çalışırız.