Tarihçemiz

United Chemicals, boya imalatçısı olarak kuruldu

1992

Ürün çeşitliliğini arttırmak adına alt işenti ve kireçlik ürün imalatı tesisi kuruldu

1997

Yumuşatıcı ve sıvı tesisi kuruldu

2004

Ürün gamını tamamlamak ve tam entegrasyon oluşturmak için yeni finisaj tesisi inşaatı tamamlandı ve operasyona alındı

2017